PRIVACY POLICY JACOBS A. TRANSPORT

De bescherming van jouw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij stelden daarom dit beleid op dat bepaalt hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Jacobs houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Jacobs A. Transport en niet van derden. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website. Door gebruik te maken van onze website http://www.jacobstransport.be of andere communicatiekanalen accepteert u ons privacy beleid.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Jacobs A. Transport nv, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Zuiderring 28 – poort 7817, en met ondernemingsnummer BE0445790422, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien je contact wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:
Jacobs A. Transport nv
Zuiderring 28 – poort 7817
3600 Genk, België
info@jacobstransport.be 

Indien je ons contacteert omdat je één van jouw rechten wilt uitoefenen, dan verzoeken wij je om duidelijk aan te geven welk recht je wilt uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

Waarom verwerken wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/beheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoerig van overeenkomsten 

Hoelang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Welke eigendomsrechten heeft de website?

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Jacobs A. Transport nv of rechthoudende derden. 

Aansprakelijkheid van de website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Jacobs A. Transport nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Jacobs A. Transport nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Jacobs A. Transport nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons contacteren per email via: info@jacobstransport.be. Deze website is eigendom van Jacobs A. Transport nv. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Jacobs A. Transport nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website.

Jacobs A. Transport nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Jacobs A. Transport nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor de volgende (interne) doeleinden: 

 • De gebruiker toegang verschaffen tot zijn/haar gebruikersaccount;
 • Voor facturatiedoeleinden;
 • Het aanbieden van informatie; 
 • De verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen;
 • Het verlenen van ondersteuning;
 • Het aanbieden en verbeteren van de geleverde diensten

Bij een bezoek aan onze website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden (Google Analytics). Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je onze website bezoekt ga je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Worden de gegevens overgemaakt aan derden en gegevensverwerkers?

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Jacobs A. Transport nv doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: 

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden  
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden 

Jacobs A. Transport nv garandeert dat deze verwerkers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: 

 • Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies

Jacobs A. Transport nv gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van het bezoek op de website, etc.).  Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op jouw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Vragen en feedback

Heb je nog vragen, klachten of opmerkingen, neem dan contact met ons op via www.jacobstransport.be. Je kunt binnen 30 dagen een reactie van ons ontvangen. Ook beschikt de klant over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.

 

Openingsuren:

Ma. – vr. : 8:30 – 18:00
Zaterdag: 9:00 – 12:00
Zondag: Gesloten

We support You too?

Waar bent u naar op zoek?

Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wens je een Offerte aan te vragen?

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen:

This site is registered on wpml.org as a development site.